اطلاعات تور  
نوع تور زیارتی کد تور 03 نام تور تور ریلی مشهد- هتل زاگرس تعداد شب 4 ایرلاین قطار 6 تخته کویر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1399/03/30 میلادی : 2020/06/19 روزهای حرکت شنبه / یکشنبه /دوشنبه / سه شنبه / چهارشنبه /
گالری
حرم امام رضا -
حرم امام رضا -
حرم امام رضا -
حرم امام رضا -
هتل قیمت به ریال
نام هتل
درجه (سرویس)
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 4-2
کودک 12-4
رزرو
هتل آپارتمان آذر


(ALL )
انتهای دانش غربی
6,700,000
تماس بگیرید
 
 
هتل آپارتمان زاگرس


(ALL )
طبرسی 27
6,950,000
تماس بگیرید
 
 
هتل آپارتمان سبز طلایی
شیخ طوسی 11
8,300,000
تماس بگیرید
 
 
هاترا
هتل هاترا
(ALL )
نبش سرشور 37
9,900,000
تماس بگیرید
 
 
کوثر
هتل کوثر
(ALL )
فلکه آب
11,100,000
تماس بگیرید
 
 
کارن
هتل کارن
(ALL )
امام رضا 8
11,900,000
تماس بگیرید
 
 
هتل قیمت به ریال

هتل آپارتمان آذر(ALL )انتهای دانش غربی

دو تخته 6,700,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 4-2 -
کودک 12-4 -

هتل آپارتمان زاگرس(ALL )طبرسی 27

دو تخته 6,950,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 4-2 -
کودک 12-4 -

هتل آپارتمان سبز طلاییشیخ طوسی 11

دو تخته 8,300,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 4-2 -
کودک 12-4 -

هاتراهتل هاترا(ALL )نبش سرشور 37

دو تخته 9,900,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 4-2 -
کودک 12-4 -

کوثرهتل کوثر(ALL )فلکه آب

دو تخته 11,100,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 4-2 -
کودک 12-4 -

کارنهتل کارن(ALL )امام رضا 8

دو تخته 11,900,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 4-2 -
کودک 12-4 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر اقامت با صبحانه -ناهار-شام
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*